Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Radnai György - Vadász Márton - Nagy Lajos

A garanciavállalás szerepe a vállalkozásfejlesztésben

- Kivonat -

Az Európai Unióban kb. ötven garanciaszervezet tevékenykedik. A legrégebbi közülük az 1917-ben alapított francia SOCAMA. Ezek az intézmények különböző jogi formában működnek. Kb. 40%-uk kölcsönös garanciatársaság, vagy¬is esetükben azok a vállalkozások, amelyeknek a fizetési kötelezettségei teljesítéséért garanciát vállalnak, maguk is hozzájárulnak a garanciaintézmény vagyonához, tőkéjéhez, részt vesznek a társaság működtetésében. Kétharmaduk nem rendelkezik fiókokkal, kiterjedt országos hálózata csak az olasz Fedartfidi-nek (289 fiók) és Federconfidi-nek (81 fiók) van. Az esetek többségében a tevékenységüket külön jogszabályok alapján folytatják. A Kölcsönös Garanciaszervezetek Európai Szövetségének (AECM) jelenleg 32 az Európai Unió országaiban, illetve Törökországban működő tagja van.

A garancia hagyományosan a kis- és középvállalkozások hitelhez jutását elősegítő legfontosabb eszköz. Az Európai Unióban és Magyarországon is egyre élesebb verseny bontakozik ki a KKV-finanszírozás piacán, miközben a hitelintézetekkel szemben támasztott tőkemegfelelési követelmények lényegesen szigorúbbakká váltak. A kockázatok megosztásának, a készfizető kezességvállalásnak és ennek megfelelően a garanciaintézményeknek a szerepe felértékelődik.


Radnai György, vezérigazgató (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)
Vadász Márton, ügyvezető igazgató (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)
Nagy Lajos, főmunkatárs (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.