Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Szigetvári Tamás - Meisel Sándor

A kis- és középvállalati szektor uniós forrásokból történő támogatása néhány tagállam gyakorlatában

- Kivonat -

Általános gyakorlat, hogy az országok preferencia- és célrendszert jelölnek ki a támogatásban részesíteni kívánt kis- és középvállalatok ágazati hovatartozása, mérete vagy egyéb jellemzője szerint. Ebben természetesen országonként eltérő megfontolások juthatnak kifejezésre. A strukturális alapok logikájával és elveivel összhangban a vizsgált tagállamok nagy hangsúlyt fordítottak a támogatási folyamat intézményi felépítésére, a közvetítő intézetek, ügynökségek hálózatának kialakítására és működtetésére, a támogatási módszerek, sémák, kezdeményezések sokszínű, a helyi igényekhez igazodó megfogalmazására, széles partnerségi kör kiépítésére.

A KKV-k több kapcsolódási lehetőséget élveztek a strukturális alapokból származó támogatási rendszerhez olyan országokban, ahol az operatív programok között nagyobb szerepet töltenek be, illetve bővebb forrásokkal rendelkeznek az ipari modernizációt, a gazdaság versenyképességét és az emberi erőforrások fejlesztését célzó területek és akciók. A nagyberuházásokra koncentráló fejlesztési stratégiák esetében mozgásterük a támogatásokhoz való hozzájutásban korlátozottabb. A strukturális alapokból nyújtott KKV-célú támogatások nem egy esetben szerencsésen kapcsolódtak a tartományok, régiók kisvállalkozásokat segítő saját kezdeményezésű speciális akcióikhoz.

Több országban megfogalmazódott az a törekvés, hogy a KKV-szektornak ne csak a hazai gazdaság szövetébe való eredményes bekapcsolódására, e folyamat támogatásra koncentráljanak, hanem segítsék elő a KKV-k kilépését az európai piacokra. E téren Írország és Spanyolország nemzeti szintű és a régiókból származó kezdeményezései szolgálnak kedvező példaként.


Szigetvári Tamás, PhD, tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)
Meisel Sándor, a közgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.