Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Vásáry Miklós

A közvetlen EU-támogatások adaptációja Magyarországon

- Kivonat -

JEL F-150, Q-140

Magyarország eredményes európai uniós csatlakozásának meghatározó tényezője a Közös Agrárpolitika (KAP) nemzeti átvétele. Az implementáció kiemelt eleme a közösségi agrár- és ezen belül is a közvetlen támogatások rendszerének alkalmazása. E folyamat során sajátos helyzetet teremtett, hogy a csatlakozási szerződés és a 2003. évi KAP-reformdöntés következtében az áttérés kétfázisú. A második szakaszra való áttérés a hazai agrárium jövőbeli helyzetét illetően meghatározó jelentőségű.

A bevezetéssel kapcsolatban több feszültséggel terhelt kérdés is felmerül. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a KAP-ot érő radikális és jelentős változásokat (közvetlen támogatások tekintélyes mértékű csökkentését, leépítését esetleg részleges vagy teljes megszüntetését) felvázoló 2008. évi egészségügyi felülvizsgálatának és a költségvetés tervezett, 2013 utáni átalakításának hatásait. Ezen determinációk figyelembevételével progresszív és konstruktív gondolatokkal, valamint az ezeket megvalósító döntésekkel kedvező ágazati pozíció és hosszabbtávú, stabil vízió is kialakítható.


Vásáry Miklós, PhD hallgató, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.