Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Mikósdi György

A multilaterális kereskedelmi rendszer a regionalizmus kihívása előtt

- Kivonat -

JEL F-13

A regionalizmus napjainkra a multilaterális kereskedelmi rendszer jelentős mértékű és visszafordíthatatlan kísérő jelenségévé lépett elő. A regionalizmus és multilateralizmus eszközeinek egybevetéséből levonható legfontosabb következtetés az, hogy a regionális kereskedelmi megállapodások kiegészíthetik, de nem pótolhatják az átfogó multilaterális szabályokat és a fokozatos multilaterális liberalizációt. Erre épülhet az a másik következtetés, hogy az RKM tevékenység számos következménye növelheti a multilaterális keretek megerősítésének szükségét. Ez különösen akkor válik szükségessé, amikor a regionalizmus a multilaterális rendszer szabályaitól való távolodást segíti elő, vagy amikor a regionális megállapodások rendszere hatást gyakorol az ilyen megállapodásokban nem résztvevő országokra, vagy amikor a regionalizmus emeli az üzleti költségeket.

A két rendszer összebékítése azért nehéz, mert amíg a multilateralizmus a benne résztvevő országok közötti diszkrimináció tilalmára épül, a regionalizmus a hozzá csatlakozott országok és a kívül maradtak közötti diszkriminációt intézményesíti. Az elmélet természetesen sok mindent vizionálhat: akár a regionalizmus multilateralizálását vagy éppenséggel a multilateralizmus regionalizálását Az első variáns az összes bilaterális, plurilaterális és regionális megállapodásnak a multilaterális keretben történő feloldását, a második viszont a multilateralizmus széttöredezését, végső soron feladását jelentené. Ez utóbbi pesszimista feltevést azonban kiválthatja egy olyan optimista feltevés is, amely a két rendszert a végtelenben találkozó két párhuzamos vonalként definiálja.


Mikósdi György, közgazdász, nyugalmazott gazdasági diplomata

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.