Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Simai Mihály

Az Orosz Föderáció a világgazdasági integrálódás útjain

- Kivonat -

JEL O-52

Az Orosz Föderáció belső átalakulása és világgazdasági integrálódása hosszabb, több évtizedes történelmi szakasza lesz fejlődésének. A jelenleg is egyértelműen megfogalmazott társadalmi, politikai, gazdasági és szociális feladatok összekapcsolódó transzformációs rendszert alkotnak. (1) Átalakulás a Szovjetunió egyik tagállamából önálló globális hatalmi tényezővé egy többpólusú világban; (2) „átfejlődés” egy diktatórikus rendszerből demokratikus állammá; (3) az ország területi integritásának stabil biztosítása egy multikulturális társadalom kiépítése révén; (4) a fenyegető demográfiai válság kezelhetőségéhez szükséges feltételek megteremtése; (5) átmenet a központilag irányított etatista gazdaságból magántulajdonra épülő piacgazdasági rendszerbe; (6) centralizált rendszerből kialakítani a decentralizáció optimális hálózatát; (7) egy olyan ipari rendszer kiépítése, amelyik hatékonyan képes hasznosítani a magasan képzett munkaerőt; (8) valamilyen módon pótolni, fenntartani és továbbfejleszteni azokat a termelési kapcsolatokat, amelyek a különböző köztársaságok ipara és az orosz ipar között fennálltak; (9) az ország gazdasági és társadalmi térszerkezetének kiegyensúlyozottabbá tétele; (10) a nemzetközi munkamegosztás rendszerében az olajra, földgázra és más nyersanyagokra épülő fázis túllépése; (11) a jelentős méreteket öltő társadalmi egyenlőtlenségek és az élet minőségét rontó más problémák mérséklése; (12) a társadalmat ért lélektani megrázkódtatások következményeinek felszámolása.

A reintegrálódás nyomán nyilvánvalóan új, a korábbiaknál intenzívebb és más jellegű kölcsönhatások kezdődnek az adott ország és a világgazdaság többi része között. Ezek, még olyan kontinensnyi ország esetében is, mint az Orosz Föderáció, megkövetelik az alkalmazkodást az új feltételekhez. Bizonyos értelemben a világgazdaság többi részének is alkalmazkodnia kellene az új jövevényekhez. Ez a folyamat azonban általában aszimmetrikus, mint ezt a volt szocialista országok példája is bizonyította.


Simai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutató professzor (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.