Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Vigh László

Nizzától Lisszabonig - A Lisszaboni Szerződés hatása az Európai Unió működésére

- Kivonat -

Az új Szerződés több a korábban megszokott módosítások sorozatához képest. Nagyszámú, régebben tabunak számító területen jelentős változtatások kerülnek bevezetésre a jövőben. Sőt több olyan dilemmának számító ügyben, ahol még fennáll a félelem a szuverenitás elvesztéséből adódó hátrányok miatt, lehetőséget teremt rövid időn belül a szupranacionalitás felé való átmenetre. Következésképpen sokkal kevesebb azon ügyek száma, melyek a jövőben újabb átalakításra várnak. Ebből következően nem valószín, hogy belátható időn belül új alapszerződésre lenne szükség. Mindezt úgy valósították meg az EU döntéshozói, hogy a Konvent által kialakított az EU és a tagállamok közötti egyensúlyt nem bontották meg.

Ez a kompromisszum azonban mindenképp jónak számít, hiszen az alapszituáció szerint semmilyen reformot nem hajthattak volna létre a tagálla¬mok az EU működésében – ezzel meggátolva például a további bővítéseket – hiszen a 2004-es megállapodást több tagállam elutasította. A kompromisszum azért is jónak tekinthető, mivel a korábbi fiaskók után még Dánia is elállt attól a szándékától, hogy a Szerződést népszavazással erősítse meg, így politikai akadály csak Írországban keletkezett. Emlékezetes, hogy ez egyszer már bekövetkezett a Nizzai módosítás kapcsán, de az ottani rugalmas jogi keret lehetővé tette az újbóli referendumot, ami ebben az esetben is megfelelő biztosítéknak számít. Ma az tűnik a leginkább elképzelhető forgatókönyvnek, hogy Írország az 1993-as Edinbourgh-i döntésekhez hasonló (akkor Dániának biztosított) opt out rendszerrel elméleti lehetőséget kap több változás alól, de ezek tartalmi hatása minden bizonnyal kevésbé lesz kézzel fogható, mint annak ide¬jén az első uniós szerződésnél.


Vigh László, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.