Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Mérő Katalin

A bankmodellek átalakulása – a bankszabályozás új kihívásai

- Kivonat -

JEL G-21

Ma, amikor a subprime válságból kiinduló nemzetközi pénzügyi válság még messze nem tart a végén, a szabályozás megújításának igénye sem fogalmazható meg teljes körűen, irányai is csak nagy vonalakban kezdenek kirajzolódni.  Az új bankmodell szabályozási struktúrájáról ma még csak annyit látunk, hogy a tőke centrális szerepét valószínűleg az egyes bankok által a piacra ráeresztett értékpapírosított hitelnagyság mennyiségi korlátozása (pl. az equty tranch megtartásának kényszere révén) a likviditás szigorúbb szabályozása, valamint a hitelkockázat kezelésben való érdekeltség visszaállításának szabályozói ösztönzése kell hogy felváltsa. Természetesen a bank saját mérlegen belüli és kívüli portfoliójának, vagyis a hagyományos banktevékenység kockázatainak szabályozásában továbbra is a tőkeszabályozás marad a meghatározó. A Bázel II-es tőkeszabályok továbbfejlesztésére is szükség van, elsősorban a prociklikusság mérséklése és a hitelminősítőkre való támaszkodás csökkentése érdekében.

A piaci innovációkra való szabályozási reakciók terén is attitűdváltásra van szükség. A nemzeti felügyeleti hatóságok általában engedékenyek a nem szabályozott, innovatív tevékenységekkel kapcsolatban, hiszen ezzel segíteni tudják nemzeti piacaikat. Éppen ez az engedékenység, illetve az általa is kiváltott bankcsődök tanúságai érlelték meg a helyzetet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 1975-ös meg-alakítására. Ugyanezt a szabályozói engedékenységet figyelhettük meg most is, e miatt fogalmazott úgy Paul Volcker, a FED korábbi elnöke a subprime válság tanúságainak összegzésekor egy 2008. áprilisi előadásában, hogy a pénzügyi szabályozás számára általában a szabályozási lazaságában való verseny nem tolerálható.


Mérő Katalin, PhD, ügyvezető igazgató (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.