Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Papp János

Az ipari parkok területi sajátosságai

- Kivonat -

JEL O-25

Hazánkban az ipari parkok jelentős fejlődést értek el az utóbbi években. Tőkevonzó képességük a kiépített infrastruktúrával, illetve az ezt hatékonyan kiegészítő szolgáltatások rendszerével jó esélyt jelenthet az érintett földrajzi térség számára a befektetőkért folytatott versenyben. Erre enged következtetni az is, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ismét pályázatot hirdetett az ipari park cím elnyerésére. Az ipari park cím elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást, de megszerzése előírás a más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez. A parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni kívánó jogi személyiségű gazdasági, közhasznú és kistérségi társulások, valamint helyi önkormányzatok pályázhatnak a címre. Az ipari park, mint gazdaságélénkítő tényező fontos régiós és helyi térben is. Egy város sikerességét, azaz a várossikert alapvetően gazdasági sikerként értelmezzük. A téma tehát időszerű, érdemes megvizsgálni, mit jelent az ipari park a versenyképesség, a tőkevonzó képesség és a munkahelyteremtés szempontjából. Az uniós csatlakozással eddig nem látott példátlan lehetőség nyílt meg a hazai ipari parkok előtt.


Papp János, PhD hallgató (Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.