Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Halmai Péter

Európai integráció és felzárkózás

- Kivonat -

JEL F-15

Az egyes országok gazdasági fejlettsége közötti konvergencia, a kevésbé fejlett országok felzárkózási folyamatai meghatározó jelentőségű mozzanatai az európai integrációnak, s egyúttal a növekedési elmélet szempontjából is alapvetőek. A konvergencia és a felzárkózás nem az EU-csatlakozás automatikus eredménye. Az EU kohéziós tagországok felzárkózásának folyamata meggyőzően bizonyítja, hogy a felzárkózás nem állandó ütemben megy végbe. A felzárkózás, illetve a konvergencia üteme nem azonos fogalmak. Mindkét fogalom negatív előjellel értelmezhető. Dinamikájuk azonban nem azonos: a felzárkózás az a távolság, amelyet meg kell tenni, a konvergencia pedig a haladás mértékét fejezi ki. Következésképpen az eltérést csökkentő növekedés esetén a felzárkózás mértéke nagyobb lesz szűkebb maradék eltérés esetén, míg a konvergencia mértéke ennek megfelelően alacsonyabb lesz.

Az EU-tagországokban előrehaladó gazdasági integráció, főleg kezdetben csak korlátozott számú régiónak kedvezett. Ennek eredményeként a konvergencia az ország szintjén nő, ám azt valójában csak néhány régió hajtja előre. Ugyanakkor az országokon belül az egy főre jutó GDP szintje távolodhat. E következtetés különösen fontos az új tagországok számára, ahol az egy főre jutó GDP-eltérések az országokon belül jelenleg jellemzően nagyobb mértékűek, mint az EU15 fejlődésének korábbi időszakában. Lehetséges, hogy a makroszintű konvergencia előrehaladásával e belső eltérések – legalább ideiglenesen – még akár nőhetnek is. Az empirikus elemzések a hosszútávú növekedést előmozdító aszimmetrikus – a kevésbé fejlett tagországokban erőteljesebb – hatás működését bizonyítják.


Halmai Péter, egyetemi tanár, DSc (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.