Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Marjai József

Külgazdasági politika az 1970-es és 80-as években

- Kivonat -

A hatvanas években felerősödött reformtörekvések az 1953-1956 közötti időszak vitáira és konfliktusaira nyúlnak vissza. A rendszer reformjának szükségességére egy irányba mozgató kényszerként hatottak 1956 tapasztalatai és tanulságai, függetlenül attól, hogy a résztvevők, az utólag nyilatkozók azt minek minősítik. A magyar gazdaságpolitika és a külgazdasági politika annyira eltért a Szovjetunió által vezetett tömb uralkodó sémáitól és gyakorlatától, hogy annak kritikájává vált. Bár ezt végső soron a KGST-ben eltűrték, az együttműködést azonban ismétlődő konfliktusok nehezítették meg.

Ez a világgazdasági konjunktúra és a hidegháború különböző hullámai mellett a magyar gazdaságpolitika számára a vizsgált korszakban váltakozó mozgásteret képezett, amelyet egyes időszakokban egyidejűleg érték szűkítő és bővítő hatások. Az 1956 utáni reformfolyamatok mögött az a felismerés volt, hogy ha Magyarország nem akar a térségben „tartománnyá” válni, akkor nyitnia kell a világ minden része felé, ami egyúttal a meglévő feltételek mellett kiépíthető piacgazdaság megteremtését is szolgálja. A magyar fejlődés e szakaszában a korszerű technika- és technológia megszerzéséhez elengedhetetlenül szükség volt külső forrásokra. A vizsgált korszakban Magyarország minden partnerországával kétoldalú tárgyalások révén rendezte a még a Monarchiából, a két világháború alatt és után keletkezett gazdasági, pénzügyi és kereskedelempolitikai problémáit. Ekkor Magyarország nemcsak a bilaterális viszonyokat tisztázta, hanem csatlakozott a GATT-hoz, belépett az IMF-be és Világbankba, s 1988 őszén kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötött a Közös Piaccal is.


Marjai József, közgazdász, nyugalmazott miniszterelnök-helyettes

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.