Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Ludvig Zsuzsa

Oroszország és Kína: a partnerség határai

- Kivonat -

F-59

A Kínával való kapcsolatrendszer fejlődése minden bizonnyal a posztszovjet időszak egyik legnagyobb orosz külpolitikai sikere, ugyanakkor ez az egyre erősödő „stratégiai partnerség” számos kérdőjellel, új és régi feszültséggel, valamint rivalizálásokkal terhelt. Továbbra is jelentősek a kapcsolatrendszert terhelő emocionális feszültségek, az elsősorban az orosz elit, de még inkább a határmenti orosz lakosság köreiben élő negatív attitűdök Kínával szemben. Ezek a feszültségek, bár egyértelműen oldódóban vannak, egyes konkrét problémakörök esetében azonban továbbra is igen erősek. A kapcsolatrendszer egyes szakaszaiban ugyan meghatározó lehet az a tény is, hogy a „történelmi félelmek és a politikai-civilizációs sztereotípiák mindkét országban Nyugat-orientáltsághoz vezetnek, ami a Nyugat szimpátiájáért folyó versengésben is jelentkezik”, azonban ez a jelenség akár az orosz-Nyugat, akár a kínai-Nyugat viszonyrendszer lejtmeneteinek időszakaiban, mint amilyen a mostani is, Oroszország vonatkozásában, elhanyagolhatónak tekinthető.

Ugyanakkor Kína nemzetközi jelentősége Moszkva számára irritáló módon növekszik. A korábbi időszakokkal ellentétben, amikor Moszkva egyértelműen Kína nagytestvérének érezte magát, ma már a felnövekvő Kína árnyékában egyre inkább a kistestvér- szindróma aggasztja Oroszországot.  Mindezek a kérdések a Vlagyimir Putyin által folytatott, s minden bizonnyal az új vezetés alatt is fennmaradó „multivektoros” külpolitikai irányvonal egyik legjelentősebb dilemmájához vezetnek: meddig mehet el a Kínával kezdeményezett partnerség?


Ludvig Zsuzsa, PhD, tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.