Fejlesztés és Finanszírozás 2008/4. szám

Tétényi András

Simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában c. könyvéről

- Kivonat -

Simai Mihály szakmai pályafutását a világgazdaság és annak alkotóelemeinek elemzése kíséri végig, amelynek során a világgazdaságra, mint komplex egységre tekint. Ugyanez a holisztikus megközelítés kíséri végig legújabb könyvét, amely elsősorban tankönyv, de „nem tekinti céljának, hogy az ebben az évtizedben megjelent nemzetközi szakirodalmat és annak kritikáját ismertesse, hanem sokkal inkább törekszik az elmúlt évek során a globalizációs folyamat főbb sajátosságainak, következményeinek és eredményeinek szintetizálására,” (54. o.) amelyre mind ez ideig kevés kísérlet történt. Simai Mihály könyvében szembehelyezkedik azokkal a szerzőkkel, akik a globalizáció folyamatáról a „fogalom tisztázása nélkül, illetve megértése nélkül foglalkoznak; a történelmi hátteret figyelmen kívül hagyva, csupán a mai világ jelenségének és elsősorban a liberalizáció következményének tekintik (...); a globalizáció fő vagy szinte egyedüli forrásának a transznacionális társaságok tevékenységét, üzleti stratégiáját tartják (...); leegyszerűsítve kezelik az államszervezet jelentőségét s alábecsülik az államközi szervezetek, nemzetközi együttműködési rendszerek szerepét (...); és túlhangsúlyozzák a civilszervezetek fontosságát a társadalmak jövőjének, konfliktusainak, együttműködésének formálásában.” (54. o.)

Simai Mihály ismét olyan könyvet alkotott, amely azon kívül, hogy felhívja a figyelmet a világgazdaság aktuális trendjeire, eseményeire holisztikus megközelítésmódjának köszönhetően nem csupán azoknak jelent élvezetes olvasmányt, akik közgazdasági végzettséggel rendelkeznek, hanem a szélesebb érdeklődő közönség számára is. Legújabb könyvében azokról a 21. század legelső évtizedére kialakult új világgazdasági, politikai és társadalmi trendekről ír, amelyek hatásai nem csak a nemzetközi államközi kapcsolatokban érhetők tetten, hanem a szürke hétköznapok interakcióiban is.

A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.


Tétényi András

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.