Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Csáki Csaba

A magyar mezőgazdaság versenyképességéről

- Kivonat -

JEL Q-15

A magyar mezőgazdaság nehéz két évtizedet tudhat maga mögött. A rendszerváltással összefüggő reformok, a tulajdonosváltás és az agrárpolitikai cikk-cakkok megnehezítették a magyar mezőgazdaság alkalmazkodását a változó nemzetközi környezethez, illetve felkészülését az EU-tagság által teremtett új követelményekre. A közelmúlt fejleményei újabb fordulópontot jeleznek a nemzetközi és a magyar agrárgazdaság történetében.

A magyar mezőgazdaság jövőjének megalapozása átgondolt, széleskörű konszenzusra épülő stratégiát igényel. A Nemzeti Vidékfejlesztési Program és a közös agrárpolitika reformjával összefüggő dokumentumok érintik a legfontosabb teendőket és alapvetően helyes irányokat jelölnek meg a jövő fejlődése számára. Rendkívül fontos stratégiai kérdés a KAP jövője is.

Évek óta folyik a kisüzem-nagyüzem vita, amely gyakran politikai színtérre is terelődik. Hatékony mezőgazdasági termelés különböző méretekben folytatható. A kisüzemnek és a nagyüzemnek egyaránt lehetnek előnyei meghatározott körülmények és emberi feltételek között. Ezért a jövő kihívásaira való felkészülés a gazdaságok sokszínűségének elfogadását igényli az agrárpolitikában.

Nemcsak a mezőgazdaság van átalakulóban, hanem a környező gazdaság is. Nagyon fontos a mezőgazdaság és a vidék új típusú szintézisének létrehozása, amelyben a mezőgazdasági termelés és a vidék nem mezőgazdasági jellegű gazdasága szerves egységet alkot. Ebben a keretben felértékelődik a helyi kezdeményezések és a kis közösségek szerepe, összekapcsolva a vidéki életfeltételek általános javítására, a vidék felzárkóztatására irányuló törekvésekkel.


Csáki Csaba, akadémikus, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.