Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Tóth G. Csaba

Államháztartás és növekedés kiigazítástól kiigazításig

- Kivonat -

JEL H-50

A magyar gazdaság növekedési üteme stabilan 4-5 százalék körül alakult 1997 és 2006 között. A látszólag kiegyensúlyozott bővülés mögött azonban hektikusan alakuló államháztartási folyamatok álltak. A választási évekhez igazodó gazdaságpolitikai ciklikusság a különböző években eltérő szerkezetű kiadásnövekedésből táplálkozott. Ennek következményeképpen az államháztartás az egyes időszakokban eltérő irányú, de szinte végig jelentős hatást gyakorolt a GDP nagyságának változására és szerkezetére.

Tanulmányomban azt kívántam bemutatni, hogy milyen folyamatok zajlottak 1997 és 2008 között az államháztartási egyenleg választási ciklusokhoz illeszkedő alakulása mögött, s mindezek mekkora szerepet játszottak a gazdasági növekedés látszólagos kiegyensúlyozottságában. A kettő között jelentős összefüggés tapasztalható. A választási évekhez kapcsolódó eltérő mértékű, és szerkezetű kiadásnövekedés különbözőképpen hatott (természetesen rövid távon) a gazdasági növekedés ütemére. Csupán ez utóbbi, tehát a gazdasági növekedés nagysága volt többé-kevésbé változatlan.


Tóth G. Csaba, PhD hallgató (Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.