Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Peterecz Zoltán

Két szanálás, egy cél

- Kivonat -

JEL A-190, B-19

Az első világháború utáni helyzet Európa-szerte nehéz és viszontagságos volt, de Közép-Kelet Európában különösen rossz volt a helyzet. Az Osztrák-Magyar Monarchia helyébe sok új ország lépett és a korábbi politikai és gazdasági entitás helyett egy olyan régió alakult ki, ami a különbségeket hangsúlyozta. A majdnem törpeállammá zsugorított Ausztria és a jelentősen megcsonkított Magyarország ellenséges gyűrűben találta magát, amit elsősorban a Kisantant országai jelentettek, de Olaszország is közvetlen befolyást akart, elsősorban Ausztriában, majd később Magyarországon is. Emellett a két nagy nyugati hatalom, Franciaország és Nagy-Britannia is saját érdekeinek megfelelően akarta az itteni viszonyokat rendezni és saját európai politikájának rendelte alá a térséghez fűződő viszonyát. Érdemes egy gyors összevetést készíteni a két rekonstrukcióról, hiszen nagyon sok mindenben hasonlítottak egymásra. Hasonlók voltak a két ország adottságai és körülményei: egy vesztes háború után jelentősen lecsökkent területen és népességgel, gazdaságilag és pénzügyileg megroppanva egy ellenséges környezetben találták magukat. Szintén hasonlóság, hogy nehezen vagy sehogy sem álltak volna talpra külső anyagi támogatás nélkül. A leglényegesebb pedig, hogy mindkét államban sikeres volt a pénzügyi rehabilitálás: rögtön a munka elején eltűnt az infláció és stabil lett a fizetőeszköz, megszűnt a költségvetési deficit, sőt jelentős többlet jelentkezett, csökkent a hatalmas állami tisztviselői létszám, Ausztria és Magyarország is számos kereskedelmi egyezményt kötött európai országokkal és megindult a külföldi, elsősorban amerikai tőkebeáramlás. Talán a legszomorúbb azonosság az osztrák és magyar pénzügyi rekonstrukciókban ugyanis az volt, hogy a kezdeti sikereket nem követte megfontolt pénzügypolitika és az 1930-as évek elejére mindkét ország hatalmas mértékben eladósodott.


Peterecz Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola oktatója

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.