Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Babanászisz Sztergiosz

Külföldi beruházások a Balkánon

- Kivonat -

JEL F-21

A 2000 utáni időszakban a görögországi vállalatok közvetlen külföldi beruházásainak dinamikus fejlődése nemcsak a görög exportot és a gazdaság növekedését segítették, hanem e beruházási aktivitás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Balkán Európa „puskaporos hordójából” a gazdasági stabilitás zónájává alakuljon át, amelynek lassan csaknem összes országa vagy már az EU tagja, vagy tagjelölt.

A döntő cél a külföldi beruházások megvalósításánál a kockázat minimalizálása volt. A külföldi beruházások megvalósításának számos előfeltétele van. Az első kritérium a beruházási igények és lehetőségek feltárása. Szoros figyelemmel kell kísérni a balkáni országok beruházásokkal kapcsolatos tendereit, tanulmányozni azok jogi és gazdasági feltételeit, a politikai, a gazdasági és vállalkozói környezet alakulását. A második feltétel a beruházás finanszírozásához szükséges tőke és más források biztosítása. Ehhez tőkeerős vállalatokra és kedvező hitelezési forrásokra van szükség. A harmadik előfeltétel a külföldi beruházással kapcsolatos technikai – gazdasági tanulmányok (feasibility study) kidolgozása (költség-haszon, input- output számítások, rentabilitással kapcsolatos számítások, piackutatás, marketing, stb.). Negyedszer és talán az egyik legfontosabb kritérium, hogy meg kell érteni és figyelembe kell venni a balkáni országok és piacok említett kulturális és más sajátosságát. Végül, egyenlő partnerként kell kezelni a balkáni országokat, vállalatokat, üzletembereket és tárgyaló feleket. Ez megkönnyíti, elősegíti és eredményesebbé teszi az együttműködést.


Babanászisz Sztergiosz, az MTA doktora, emeritus professzor, a Mediterrán Kutató Intézet elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.