Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Gál Péter - Moldicz Csaba - Novák Tamás

„Régi-új” válaszok a világgazdasági válságra

- Kivonat -

2008 végén a 2. világháború óta nem tapasztalt bizonytalanság övezi a nemzetközi gazdaság kilátásait. Az 1987-es tőzsdei összeomlás, illetve a kilencvenes években a mexikói, majd az orosz pénzügyi válság szintén megrengette a globális pénzpiacokat és a leginkább érintett országokban gazdasági visszaeséshez is vezetett, de ezek a válságok nem voltak olyan mélyrehatóak és nem érintették olyan mértékben a világ pénzügyi piacait, nem váltak világválsággá, és nem okozták a globális pénzügyi rendszer válságát. A kilencvenes évek válságainak időszakában a pénzügyi rendszer szereplőinek összefonódása és a globalizáció következtében rendkívül gyorsan tovaterjedtek a pénzügyi problémák, s különösen azokban a nyitott és felzárkózó gazdaságokban jelentkeztek ezek a gondok, amelyekben a befektetők bizalma meghatározó volt az erős külső finanszírozási igény miatt. A délkelet-ázsiai országok 1998-ban a monetáris rendszer nyitottságának csökkentésével, a hazai lakosság importigényeinek jelentős mérséklésével és a megtakarítások növelésével tudtak válaszolni. A jelenlegi problémák azonban már a teljes világgazdaság reálgazdasági alapjait is elérték, s a recesszió kezelése lényegében a globális gazdaságba bekapcsolódott összes országot érinteni fogja.


Gál Péter, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)
Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.