Fejlesztés és Finanszírozás 2009/1. szám

Szabó László

Szelektív stratégiai döntések

- Kivonat -

JEL O-21

Magyarország és a legtöbb felzárkózó ország gazdasági fejlődésének még napjainkban is az egyik legfőbb bázisát az ipar jelenti. A legutóbbi években azonban a magyar ipar bővülése érezhetően mérséklődött és egyre inkább elmarad az ágazat fejlődését meghatározó nagy fejlődő országok (Kína, India, Brazília, Oroszország) dinamizmusától. Ezek ugyanis kellően nagy belső piaccal és szerteágazó erőforrásokkal rendelkező államok, így egyidejűleg az ipar majd minden szektorát fejleszteni tudják. Emellett az is elősegíti a fejlődésüket, hogy a relatíve olcsó munkaerő költségeik révén – amennyiben megfelelő tőkeimport és technológiai transzferek révén kellő minőséget és korszerű termékösszetételt tudnak elérni – ma már viszonylag széles ipari profillal is tartósan versenyképesek tudnak maradni a világpiacon.

Magyarország kilencvenes évtized második felében elért kiemelkedő ipari fejlődése is néhány multinacionális vállalat által reprezentált feldolgozóipari szektor dinamizmusának köszönhető. Ezeknek a „húzó” iparágaknak a növekedési tartalékai azonban napjainkban kimerülni látszanak. Ahhoz, hogy ezeknek az ipar fejlődésére gyakorolt mérséklő hatását ellensúlyozni lehessen: (a) egyrészt további működési kedvezményekkel el kell érni ezek meghatározó nagyvállalatainak eddigieknél jobb és szélesebb beágyazódását a magyar iparba. (b) A húzóágazatok hazai beszállító hálózatának kibővítését és versenyképesebbé tételét az érintett hazai kis és középvállalatok sokoldalú támogatásával lehet elősegíteni. (c) A húzóágazatok további fejlődési lehetőségei fokozatos kimerülésének ellensúlyozására – újabb multinacionális vállalatok idevonzásával – elő kell segíteni új húzóágazatok kialakulását.


Szabó László, a közgazdaságtudomány kandidátusa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.