Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Cserháti Ilona - Péter Imola - Varga Zsuzsa

A lakosság jövedelmi rétegződésének tendenciái 2008-2009-ben

- Kivonat -

Tanulmányunkban empirikusan azt vizsgáltuk, hogyan változott valószínűsíthetően a lakosság jövedelmi rétegződése az elmúlt másfél évben. Vizsgálataink során a mikroszimuláció módszerét alkalmazzuk, amely a hiányzó adatokat oly módon állítja elő, hogy a változásokat az egyének és a háztartások szintjén modellezi.

Az ECOS-TAX modell kísérleti számításai alapján fontos tendenciák körvonalazódnak a magyar háztartások jövedelmi szerkezetére vonatkozóan. A magyar lakosság a vizsgált 2007-2009-es időszakban jelentős, várhatóan mintegy 5 százalékos reáljövedelem- csökkenést realizál a jelenleg érvényes adó-, járulék- és támogatási rendszer mellett.

Összességében megállapítható, hogy a jövedelempolarizáció erősödik 2007 óta, a legszegényebb rétegek leszakadása folytatódik, a nagycsaládosok helyzete romlik, a regionális különbségek tovább növekednek, a legszegényebb háztartások kilátásai továbbra sem kedvezőek. Ez makrogazdasági szinten is problémákhoz vezet, mivel azokban az alacsonyabb jövedelmű, legrosszabb helyzetben lévő rétegek esetében következik be a legnagyobb mértékű reáljövedelem-csökkenés, ahol a fogyasztási hányad igen magas. Ez a fogyasztás jelentős csökkenését vonja maga után, ami elhúzódó recesszióhoz vezethet. Eredményeinket támasztják alá azok a legfrissebb makrogazdasági információk is, miszerint a lakosság az átlagos reáljövedelem-csökkenésnél nagyobb mértékben fogja vissza fogyasztását.


Cserháti Ilona, PhD, tudományos munkatárs (ECOSTAT)
Péter Imola, közgazdász (az Ecostat munkatársa)
Varga Zsuzsa, közgazdász (az Ecostat munkatársa)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.