Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Simai Mihály

A multilaterális együttműködés új kérdései és új lehetőségei a válság után

- Kivonat -

JEL F-02, F-33

A második világháború utáni, kiterjedésben és intenzitásban egyaránt legsúlyosabb pénzügyi és gazdasági válság globális hatásai komoly veszélyt jelentenek a hosszútávú gazdasági és társadalmi fejlődésre nézve, ez azonban nem elegendő ahhoz, hogy gyors, világszintű reakciót váltsanak ki. A politikusok, a kormányzatok és az akadémikusok felvetették, meghányták-vetették a radikális reform és a multilaterális közreműködési rendszer alapvető átalakításának kérdését a globális pénzügyi és gazdasági válság fényében, kiemelve, hogy a nemzetközi közösségnek teljesen új hozzáállással kell megközelítenie a multilateralizmust ahhoz, hogy a jelenlegi krízissel szembenézzen és a jövőbelieket elkerülje. Azonban nem valószínű, hogy a multilaterális rendszer reformja gyorsan és radikálisan kivitelezhető, noha indokoltan várható el a globális gazdasági kormányzásban fontos szerepet betöltő multilaterális intézményektől, hogy felhívják a figyelmet az éppen bontakozó, a globális válság lehetőségét hordozó, veszélyekre.

Továbbá rendelkezniük kellene elegendő „fegyverzettel” ahhoz, hogy intézkedéseket hozzanak a pénzügyi és gazdasági válság kitörésének megakadályozására. Ha azonban a válság már bekövetkezett, képesnek kell lenniük a nemzeti válságkezelési erőfeszítések támogatására, beleértve a nemkívánatos következmények leszűkítését is. Valószerűtlen lenne azt remélnünk, hogy bármely intézményi változás kizárja majd az üzleti ciklusokat, azonban a fontos reformintézkedések kapcsán joggal várható el, hogy a jövőbeli válságok gyakorisága és intenzitása korlátozható legyen.


Simai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutató professzor (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.