Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Szalavetz Andrea

E-közigazgatás és kormányzati hatékonyság – portugál tapasztalatok

- Kivonat -

A sikertörténetekhez hasonlóan, könnyen összegyűjthetők esettanulmányok az eGov-val kapcsolatos elpazarolt dollár/eurómilliókról, a társadalmi érdektelenségről, a fennmaradó/ erősödő párhuzamosságokról, a bürokrácia mérséklődésének és a kormányzati intézmények közötti információáramlás felgyorsulásának elmaradásáról stb. Bár a skandináv országokban vagy a fent ismertetett portugál esetben mind statikus, mind dinamikus szemléletben szoros az összefüggés a kormányzati hatékonyság és az eGov fejlettségi foka (fejlődési üteme) között, az országok széles mintáján végzett korrelációs vizsgálatok eredményei szerint, e két mutató közötti összefüggés gyenge.  A szerzők ebből azt a (megalapozott) következtetést vonják le, hogy a digitális kormányzás kiépítésének (legalábbis a kezdetekben, jó néhány országban) elsősorban politikai és nem gazdasági mozgatórugói vannak.

Az innovációs szakirodalomban közhelynek számít a műszaki és a vállalatszervezeti innovációk szoros összefüggése. Technológiai innovációk gyakran járnak együtt a vállalatok szervezeti struktúrájának változásával, új menedzsment- és munkaszervezési módszerek alkalmazásával. A műszaki fejlődés termelékenységnövelő hatása a vállalatszervezeti innovációkkal kölcsönhatásban érvényesül Mindez a digitális kormányzásra történő áttéréssel kapcsolatban is elmondható: szervezeti, intézményi, munkamódszer- és mentalitásbeli változások nélkül – ez utóbbiak alatt a tárcák között merev hatásköri elkülönülést értem –, a digitális kormányzás infrastruktúrájának kiépítése csupán elhanyagolható mértékű kormányzati hatékonyságnövekedést eredményez.


Szalavetz Andrea, PhD, tudományos főmunkatárs (MTA, Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.