Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Inotai András

Kína és a világgazdasági válság

- Kivonat -

JEL F-59, O-53

Kína a hét évszázaddal ezelőtt virágzó itáliai városállamok fejlődésére való hivatkozással saját „Quattrocentójának” tekinti a 21. századot. Ez az évszázad magán viseli majd a kínai fejlődés bizonyos jegyeit, melyek közül három döntő fontosságú tényezőt emelünk ki.  Az egyik a gazdasági felzárkózás új minősége, amely nem csak a GDP és az export nagyarányú növekedését jelenti, de a régiókon átívelő fejlődés erőteljesebb kohézióját, a termelés és exportok technológiai tartalmának növekedését, magasabb hozzáadott értéket, kiegyenlítettebb fejlődést az (eddig) exportorientált növekedés és a belföldi piaci orientáció növekedése között. Ezen túlmenően a növekvő külföldi kínai beruházások segítségével a tőkeáramlás is kétirányú utcává válik.  Egy másik jellemző az a szocio-politikai átalakulás, amelynek egyrészről a gazdasági modernizáció és felzárkózás pozitív és negatív következményeire kell reagálnia, ugyanakkor ellenőrzés alatt kell tartania a folyamatot szükségszerűen kísérő konfliktusokat és feszültségeket. A harmadik és legérdekesebb jellemzőként a kínai hagyományok intellektuális újraértelmezését kell hangsúlyoznunk. Ez egyszerre több dolgot is jelent, kezdve a híres kínai filozófusok és uralkodók által házi használatra megfogalmazott kijelentések és tanítások újrafelfedezésétől az országnak a globális politikai és gazdasági kapcsolatokban játszott szerepén át egészen addig a nyilvánvaló igényig, amely Kína számára aktívabb, sőt agresszívabb szerepet követel a kulturálisan és történelmileg megalapozott, mélyen gyökerező társadalmi értékek mentén vívott 21. századi csatamezőn. Kína számára ez nem a civilizációk harcát jelenti, hanem a különböző értékrendszerek közötti állandó versenyt, ennél is egyértelműbben, a nyugati értékek, játékszabályok, a nemzetközi intézmények struktúráinak, prioritásainak tulajdonított elsőbbség egyértelmű megkérdőjelezését.


Inotai András, a közgazdaságtudomány doktora, igazgató (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.