Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Győrffy Dóra

Költségvetési Tanács Magyarországon

- Kivonat -

JEL H-300

Idén februárban, hazánkban ritkán tapasztalható egyetértéssel szavazták meg a parlamenti képviselők a Költségvetési Tanács három tagját, Kopits Györgyöt, Oblath Gábort és Török Ádámot. Egy új intézmény megalapítása azonban önmagában még egyáltalán nem garancia arra, hogy tevékenysége sikeres lesz. Esetünkben a cél az lenne, hogy megszűnjön, de legalábbis csillapodjék az államháztartás túlköltekezésre való hajlama, és elinduljon az államadósság csökkenése. Ez utóbbi kritikus jelentőségű abban, hogy pénzügyi erőforrásainkat az adósságszolgálat helyett a gazdasági növekedést elősegítő módon használjuk fel.

Az új intézmény közvetlen kényszerítő eszközök hiányában önmagában nem lesz képes biztosítani a költségvetési fegyelmet Magyarországon, és ezért munkájában kizárólag a kormányzat információs előnyének csökkentését tűzheti ki céljául. Az információ birtokában az állampolgároknak, illetve a piaci szereplőknek van lehetőségük arra, hogy a kormányt rákényszerítsék a felelős gazdálkodásra. Az, hogy ezzel a lehetőséggel élni fognak-e, a preferenciáikon múlik, amelyre a Költségvetési Tanácsnak nincsen ráhatása. Míg a pénzügyi válság idején feltételezhető, hogy a különböző szereplők komolyan veszik a költségvetési fegyelem szempontjait döntéseikben, a jövő kérdése az, hogy amennyiben visszatér a likviditás időszaka, mennyiben marad ez az állapot változatlan és mennyiben írja felül a politikusok, érdekcsoportok és állampolgárok önérdekvezérelt döntéseit. Ez utóbbi esetben a Költségvetési Tanács szakszerű elemzései könnyen hasonló sorsra juthatnak, mint a korábbi években az Állam Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank költségvetéssel kapcsolatos figyelmeztetései...


Győrffy Dóra, PhD, habilitált egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.