Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Csák László

Területi szempontok a román fejlesztéspolitikában

- Kivonat -

JEL P-25

Egy EU-tagállam fejlesztéspolitikáját körülhatárolhatja és meghatározhatja három fő terület. Egyrészt a regionális fejlesztés, másrészt a területfejlesztés, harmadrészt pedig az iparpolitika. E témákat mind közösségi, mind tagállami nézőpontból vizsgálhatjuk, s nyilvánvaló, hogy ahol rendelkezésre áll közösségi szintű szakpolitika, ott erős hierarchikus hatásról beszélhetünk, míg más esetekben közvetített vagy csekély hatást tapasztalhatunk.

Mivel a regionális politika a 2007-2013-as programozási időszakban a Közösségek kohéziós politikájának rendszerébe illeszkedik, s mivel a kohéziós politika szakpolitika státusú, így hierarchikus és közvetlen hatása érvényesül. Amennyiben egy tagállamnak létezik saját regionális elképzelése, úgy annak összeegyeztetésére kerül sor a közösségi szintű kerettel.

Ennek hiányában egyszerű megoldásként adódik a közösségi elképzelések másolás jellegű, mechanikus átvétele. Előbbire példa lehet Lengyelország, ahol a regionális operatív programok mellett sajátos területi szempontokat is figyelembe véve speciális operatív program létezik a keleti régiók számára, felzárkóztatási célokat követve. Utóbbira példa lehet Románia, ahol a nyolc régió egyetlen operatív program alapján juthat az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaihoz, a specifikumok figyelembevétele nélkül...


Csák László, PhD hallgató (PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.