Fejlesztés és Finanszírozás 2009/3. szám

Morva Tamás

Túltermelés és túlköltekezés az USA-ban - A furcsa válság

- Kivonat -

JEL E-32

A jelenlegi világgazdasági válság 2007 augusztusa és 2008 szeptembere közötti szakaszát „furcsa válság”- nak nevezhetjük, amelyben kibontakozott az Egyesült Államokban a pénzügyi és gazdasági válság, de a világ többi országai, az Európai Unió vezetői és Magyarország kormánya még abban bíztak, hogy a krízis nem fog továbbterjedni. Ez a téves helyzetértékelés a mögötte álló neoliberális gazdaságelméleti doktrína vereségét is jelenti egyúttal.

Korunk gazdasági alapproblémája, hogy a tudomány és a technika olyan termelőerőket hozott létre, amelyekkel sem az egyes országokon belül, sem a nemzetközi termelési viszonyok nincsenek összhangban. A társadalmak ezért nem képesek uralni a saját maguk által létrehozott nagy erejű eszközöket. A társadalmi tudat messze lemaradt ahhoz képest, amilyen technikát képes alkalmazni, és amilyen természeti rombolást vált ki a technika mai alkalmazása. A világgazdaság válsága és nemcsak az egyes emberek, de a kormányok tehetetlensége intő jel a változás szükségességére. Az Egyesült Államokban az évszázadok alatt kifejlődött társadalmi gondolkodás, és a huszadik századi sikerek után most nagyon nehéz feladat előtt áll a kormányzat, mert mindaz, amire most szükség van, illetve lenne, nagyon idegen a társadalmi köztudat számára.


Morva Tamás, közgazdász

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.