Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Gazdag László

2008: A Nagy Válság természetrajza. Tanulságok a magyar gazdaságpolitika számára is!

- Kivonat -

JEL E-32

A mostani válság előidézője a Bush-adminisztráció, maga, a dollár tudatos (és felelőtlen!) gyengítésével, illetve a hasonlóan felelőtlen nagyarányú adócsökkentéssel. Ez utóbbi kétféle módon idézett elő súlyos zavart: (1) fluktuációt vitt a monetárszférába, amely törvényszerűen terjedt át a reálszférára, ott (válság) ciklust generálva, (2) spekulációs tőkét képzett hirtelen nagy mennyiségben, amely a „kisebb ellenállás” irányába mozogva az ingatlanjelzálog tőkepiacon eredményezett csődhullámot.

A mostani világméretű válság oka tehát az antimonetarista politika, amely súlyosan sérti a monetarista gazdasági elmélet legfontosabb (és a gyakorlatban kőkeményen igazolt!) tételeit. Ezt azért is fontos hangsúlyoznunk, mert a felületes (sekélyesnek is nevezhető) közgazdasági gon dolkodásban a gazdasági liberalizmus és a monetarizmus édestestvérek, vagy inkább sziámi ikrek. Koránt sincs így! A pénzstabilitás és a pénzellátás egyenletességének primátusa nem jelenti a tőke abszolút szabadságát! Ellenkezőleg! A feszes, következetes monetáris politika nagyon is kőkemény (hatékonysági!) korlátokat szab a tőke működése számára. Szó sincs tehát arról, hogy a monetarizmus azonos lenne az ultraliberális gazdaságpolitikával.

Összességében megállapíthatjuk tehát, hogy a mostani világgazdasági válságot a Bush-kormány meggondolatlan adócsökkentése és antimonetarista pénzügyi politikája együttesen idézte elő.


Gazdag László, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.