Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Mészáros Ádám

A beszállítói lánc hossza és az importhányad. Egy autóipari kutatás eredményei

- Kivonat -

JEL F-23, F-14

A Suzuki magyarországi leányvállalata, amelyet az 1990-es években magas hazai beszállítói arány fémjelzett, még ma is igen sok magyarországi elsővonalbeli beszállítót alkalmaz. Önmagában az elsővonalbeli beszállítók teljes beszállításokon belüli aránya sem a termelés hazai hozzáadott értékéről, sem az importhányadról nem ad megfelelő képet. Ezek elemzéséhez nem volt elég csupán a vállalathoz közvetlenül kötődő beszállítóktól származó beszerzésekkel számolni, a kutatásnál figyelembe kellett venni a teljes vertikális láncot. A Suzuki részben toyotista elven működő beszállítói rendszerében a hazai vállalati struktúra sajátosságai miatt azonban nincsen szabályos többlépcsős vertikális lánc, annak ellenére sem, hogy a végtermék (jelen esetben az autó) technológiai szempontból komplexnek tekinthető.  A hazai gazdaságpolitika több lépést is tett a beszállítói kapcsolatok erősítésének irányába. A kormányzat 1997-ben útjára indította a Beszállítói Célprogramot, majd 2000-ben (felismerve a nagyobb, integrátor szerepet betöltő cégek jelentőségét) átalakították azt Beszállítói Integrátori Célprogrammá. Utóbbi program a nagyobb beszállító vállalatokat is megcélozta, és a beszállítói lánc működését már (ki nem mondva) toyotista rendszerként látta, így szemléletét tekintve megfelelt a fent leírt beszállítói hálózat sajátosságainak.

A két programot ért kritikák, a gazdaságpolitikai érdeklődés elvesztése, valamint az iparágat különösen élesen érintő válság nem jelenti azt, hogy gazdaságpolitikai szempontból marginális kérdésről lenne szó. Az autóipari beszállítókra vonatkozó gazdaságpolitikai lépések kidolgozása előtt két alapvető kérdést kell feltenni. Igaz-e az, hogy a járműgyártás továbbra is a gazdaság egyik húzóágazata marad? Folytatható- e a jövőben a külföldi tőke modernizációs, ágazati, technológiai stb. szerepére épülő gazdaságpolitikai stratégia?


Mészáros Ádám, tanársegéd (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.