Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Udvari Beáta

A Kereskedelmi Világszervezet mint fejlesztési intézmény?

- Kivonat -

JEL O-20, F-13

A mai nemzetközi kereskedelemben a Kereskedelmi Világszervezet játssza a legjelentősebb szerepet, hiszen ez az intézmény nemzetközi szinten határozza meg a kereskedelem játékszabályait. Tevékenységének köszönhetően az országok közötti kereskedelmi akadályok az ipari termékek esetében majdhogynem teljesen eltűntek, és sokkal könnyebbé vált a piacra jutás. A kedvező környezet következtében a világkereskedelem volumene mellett a nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódó országok száma is folyamatosan nő.

Ennek ellenére vannak olyan országok, melyek a nemzetközi kereskedelemben való részvételüket (is) tekintve jelentős mértékben elmaradnak a fejlett térségektől. Az elmaradott országok helyzetét rontja, hogy a Kereskedelmi Világszervezet tevékenysége napjainkra már jelentősen meghaladja az egyszerű kereskedelmi területeket: nemzetközi szabályokat vezetett be a szellemi tulajdonjogokkal, a versenyjoggal, környezettel, beruházásokkal kapcsolatban. Az ilyen jellegű, új szabályokhoz való alkalmazkodás a fejlődő országok nagy részének magas költséggel jár, hiszen ezeken a területeken nem rendelkeznek nemzeti szabályozással. A fejlődő országok jelezték ezen problémájukat a WTO-nak, amely megoldásként az Aid for Trade (Segély a kereskedelemért, AfT) programot hívta életre.


Udvari Beáta, PhD hallgató (Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.