Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Gál Péter - Moldicz Csaba - Novák Tamás

Közgazdasági gondolkodás és tévutak. Elvek és nézetek – hitek és tévhitek

- Kivonat -

JEL A-11

Az elmúlt másfél évtizedben a gazdasági trendek elemzésében, a piaci folyamatok figyelemmel kísérésében meghatározó szerepet játszó intézmények értékelései a kisebb- nagyobb gazdasági válságok során nem mindig jelentettek megfelelő támpontot a gazdaságpolitikai döntéshozatal számára. A mostani válság kapcsán a közgazdasági elemzések egy része éppúgy félreorientálta a gazdaság állapotáról alkotott közvélekedést, mint a gazdasági szereplőket. Ennek egyik fontos oka volt, hogy a mainstream közgazdasági gondolkodás a gazdaság állapotának megítélésével kapcsolatban nem adott teret más logikai megközelítéseknek.

Napjaink világgazdasági problémáinak egyik fontos kérdése, hogy a közgazdasági elemzések és értékelések, a közgazdasági elméletek, gazdaságfilozófiai megközelítések miért nem tudták előre jelezni a válság mélységét, s miért voltak képtelenek idejében megfelelő gazdaságpolitikai válaszokat megfogalmazni? Miért van az, hogy miközben a közgazdászok között szinte közmegegyezés van arról, hogy a válság konkrét jelenségeiben, a jelzálogpiac összeomlásában a hitelminősítő intézetek elnéző magatartása komoly szerepet játszott, a globalizált viszonyokra adekvát közgazdasági összefüggéseket nem nagyon adó közgazdaságtan saját felelősségével nem igazán néz szembe? S egyáltalán; a globalizációra adott közgazdasági elméletek, gazdaságfilozófiai rendszerek miért nem voltak képesek egy stabilabb és biztonságosabb gazdaságpolitikai mainstreamet megalapozni, vagy legalábbis a válság okainak mélyítése helyett olyan mechanizmusokat ajánlani, amelyek a közgazdasági eszköztár globális viszonyok melletti hatásmechanizmusaira alapoznak?


Gál Péter, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)
Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.