Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Artner Annamária

Válságkezelés brazil módra

- Kivonat -

JEL O-54

Brazília gazdasága 2008 előtt gyorsan fejlődött. Emiatt regionális és világgazdasági súlya is nő, és sokan tekintenek erre az országra, mint a következő évtizedek egyik legfontosabb nemzetközi gazdasági szereplőjére. A válság ellenére Brazília kilátásai kedvezőek, ami megalapozza a nemzetközi gazdasági együttműködésben játszott élénkülő szerepét, valamint a jövő pénzügyi rendszerének kialakításával kapcsolatos kezdeményező fellépését.

Brazíliát a válságban elsősorban a világpiaci árukereslet oldaláról fenyegeti veszély, hiszen az utóbbi évek növekedése exportcikkeinek magas árára épült. Ezek az árak nagyrészt ingatag tényezőkön nyugszanak (pl. a fejlett országok keresletének jó konjunktúrája), és jövőbeli alakulásuk kérdéses. Az agrártermékek ára mindenesetre már a válság kirobbanása előtt csökkenni kezdett. Mint sok más ország (Kína, Görögország) esetében is, a kulcskérdés, hogy a szűkülő világpiaci értékesítési, terjeszkedési lehetőségeket tudja-e kompenzálni a belső piaci keresletnövekedés. Az utóbbi időben kissé megizmosodott brazil középosztályra és a beindított infrastrukturális beruházásokra, valamint a pénzpiaci likviditás növelésére vár a feladat, hogy keresletet indukáljanak.


Artner Annamária, a közgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.