Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Bodócsi András

A gazdasági erőfölényen alapuló versenyt korlátozó visszaélések

- Kivonat -

A versenyhatóságok fontos feladata annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozások kedvezmények nyújtásával, illetve az üzleti kapcsolattól való elzárkózással indokolatlanul nehezítsék (lehetséges) versenytársaik piaci helyzetét. A versenyt korlátozó visszaélések alapvető célja a vállalkozás piaci helyzetének erősítése. Ez önmagában minden vállalkozás természetes és jogos törekvése. Ha azonban a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás ehhez olyan eszközöket használ, amelyek célja vagy hatása az, hogy meglévő versenytársai nem képesek piacon maradni, vagy a lehetséges versenytársak a piacra belépni, akkor indokolt a versenyjogi fellépés.

A versenytárs számára kedvezőtlen lépések értelemszerűen a gazdasági élet mindennapos velejárói. Az árak csökkentése, vagy más olyan marketing- eszközök alkalmazása, amelyek révén a vállalkozás a versenytársaitól piaci részesedést képes szerezni, önmagukban nem feltétlenül versenyt korlátozó hatásúak. Éppen ellenkezőleg: azok az egészséges gazdasági verseny megnyilvánulási formái. Ezért a versenytörvény versenyt korlátozó tilalmainak minden esetben tényállási eleme az „indokolatlanság”.


Bodócsi András, a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.