Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Nagy Gyula

A globális pénzügyi fiaskó néhány következménye az Európai Unióban

- Kivonat -

JEL G-01, G-21

A pénzügyi válság felkészületlenül érte a globalizáció folyamataival már hosszabb idő óta egyre nehezebben megbirkózni tudó Európai Uniót, amely nem volt képes gyors és hatékony közösségi szintű válságkezelés elindítására.  A válság hatására, a közös fellépés hiányában – ez alól a jegybankok nemzetközi szinten koordinált akcióiban résztvevő ECB kivételnek tekinthető – a kohézió, a szolidaritás erősödése helyett az integrációs együttműködést veszélyeztető, a széttartás irányába mutató jelenségek nyertek teret.

Az Európai Unió jövője szempontjából az egyik stratégiai kérdés, hogy mit fog kezdeni a válság áldozatául esett további euró-bevezetésekkel, hogyan lesz képest megoldást találni az új feltételek közepette a GMU-tagországok körének további bővítésére, a ma még kívülálló országok közös monetáris politika keretében történő összefogására. A válság során bebizonyosodott, hogy az európai uniós pénzügyi felügyelet és szabályozási rendszer sem tudott megbirkózni a globális pénzügyi piacok egyre komplexebb termékeivel, mind bonyolultabb pénzügyi innovációival és belső strukturális intézményi összefonódásaival.


Nagy Gyula, PhD hallgató (Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.