Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Wiesel Iván

Az arany szerepe napjaink világgazdaságában

- Kivonat -

Az elmúlt több mint hetven évben sok olyan törekvés volt, amely az aranyat pénz funkciójába kívánta visszaállítani, de ez nem realizálódott. Ma a világon sehol nincs aranypénz vagy aranyalapú papírpénz. Ugyanakkor nem járt sikerrel az arany teljes kiszorítása a jegybankok hivatalos tartalékaiból, sőt több ország központi bankja erőteljesen növelte tartalékaiban az arany arányát.

Megszűnt az arany rögzített ára, s az aranyár növekvő aranytermelés mellett is irányában emelkedő, sok esetben még az inflációs rátákat is meghaladó mértékben. Az arany iránti kincsképzési kereslet a globális válság miatt bővült. Az arany árának felszabadítása ellenére sem történt meg a totális demonetizáció, és a központi bankok nem értékesítették jelentős mértékben aranytartalékaikat, sőt több jegybank növelte azokat.

Eddig nem igazolódtak azok az előrejelzések, hogy az arany kitermelésre alkalmas készletei kimerülőben vannak, s ez határt szab a termelés bővülésének. Igaz, hogy a kitermelés földrajzi szerkezete jelentősen átalakult. Dél-Afrika vezető szerepe az aranytermelésben megszűnt, és helyébe Kína lépett. Több, korábban aranytermeléssel nem rendelkező országban aranykészleteket tártak fel, s azok kitermelése növelte a kínálatot.

A kínálat jelentős bővülése ellenére az aranyár 1970-2008 között több mint hússzorosára nőtt, s az emelkedő irányzat 2009 első 10 hónapjában tovább érvényesült. Valószínűsíthető, hogy a pénzügyi válság miatt 2010-ben is további rekordokat dönthet az aranyár.


Wiesel Iván, a közgazdaságtudomány kandidátusa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.