Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Hoványi Gábor

Gondolatok a vállalati fejlesztések „kockázatairól”

- Kivonat -

JEL L-25

A vállalatok körében a fejlesztések öt nagy családját különböztethetjük meg: a termék- vagy szolgáltatás- fejlesztést, a technológiafejlesztést, a szervezet- és működésfejlesztést, a vállalatfejlesztést, amelybe beletartozik például a vállalat egészét átfogó irányítási rendszerek fejlesztése, a működési terület váltása vagy jelentős módosítása, a leányvállalat-alapítás stb., s végül a kapcsolatfejlesztést, amelyik épp úgy magában foglalja a termelési és értékesítési kapcsolatok fejlesztését, mint a PR tevékenység átalakítását vagy a komplex hálózatok, a „networkök” létrehozását.  A vállalati fejlesztések öt nagy családjának közös jellemzője, hogy mindegyikük végső célja új üzleti eredmény elérése a meglévő vállalati és/vagy kiegészítő külső erőforrások felhasználásával. S ennek a célnak az elérése mindig kockázattal jár.

Az egyre szélesebb körökben tovagyűrűző bizonytalanság pedig már egyként hat napjainkban a fejlesztések említett öt nagy családjára. A bizonytalanság térnyerése a kockázattal szemben egyre inkább megváltoztatja majd a vállalatok üzleti célkitűzésében az egyes elemek jelentőségét. Várhatóan vesztenek korábbi domináló pozíciójukból olyan elemek, mint a törekvés a maximális nyereségre, a vállalati vagyon minél jelentősebb gyarapítására, a minél ígéretesebb műszaki fejlesztési és piaci pozíció elérése, az üzleti kockázat minimálisra szorítására stb. Helyettük a vállalatok központi törekvése mindinkább a maximális alkalmazkodókészség kifejlesztése és fenntartása lesz: ezzel mintegy a gazdaság, és benne a vállalati szféra is követi majd a természeti és társadalmi élet fejlődésének alapvető törvényét.


Hoványi Gábor, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem habilitált egyetemi magántanára

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.