Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Halmosi Péter

Kockázatok az önkormányzati hitelfinanszírozásban

- Kivonat -

JEL H-74

A hazai önkormányzatok 2005 óta jelentős adósságállományt halmoztak fel, ami felveti a hatékony korlátozás és a kockázatok kezelésének igényét. Figyelembe véve a magyar önkormányzati rendszer helyzetét, a hitelfelvétel és eladósodás szabályozásának átalakításakor több kapcsolódó területen is reformértékű döntéseket kell hozni, amik az alábbiakban összegezhetők:

1. Az információgazdálkodási rendszer korszerűsítése. 2. A központi és helyi kormányzati szint kapcsolatának átalakítása. 3. Korszerű tervezési módszerek alkalmazása. 5. Az adósságrendezési törvény következetesebb alkalmazása. Az a tény ugyanis, hogy az adósságrendezési eljárásról szóló törvény hatálybalépését követő csődhullámot 2008-2009-ben újabb csődhullám látszik követni, arra utal, hogy erősödött a „moral hazard” jelensége. A folyamat megállításában nagy szerep juthatna a szankcionálásnak. 6. A működési deficit lehetőségének megszüntetése. Jelentős számú önkormányzat tartósan csak kiegészítő támogatásokkal képes a működését biztosítani. Meg kell szüntetni a forráshiányos állapotot. 7. Az önkormányzati hitelfelvétel szabályozása. A hitelfelvétel szabályozásának nemzetközi tendenciái a komplexebb megoldások irányába mutatnak. 8. Önkormányzati hitelgarancia intézmény. A nemzetközi pénzintézetek pénzügyi, szakmai támogatásával létrejövő garancianyújtás javítaná az önkormányzatok hitelfelvevő képességét és várhatóan olcsóbbá tenné a beruházásokat is. 9. A pénzügyi ellenőrzés erősítése. A külső pénzügyi ellenőrzésnek biztosítani kell minden önkormányzat zárszámadásának évenkénti hitelesítését.


Halmosi Péter, PhD, egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.