Fejlesztés és Finanszírozás 2010/1. szám

Veress József - György László

Politika versus gazdaság. A politikai értékek érvényesíthetősége Dél-Koreában (1948–2000)

- Kivonat -

JEL O-53

Dél-Korea 1961 és az 1990-es évek között merkantilista és liberális elemeket ötvöző gazdaságpolitikai stratégiára alapozva fejlődött sikeresen. Ennek során az állam fokozatosan veszített érdekérvényesítő képességéből a nagy családi vállalkozások javára. Az 1997-es délkelet ázsiai válság nyomán a jelentős termelőkapacitásokkal rendelkező dél-koreai gazdaság nem omlott össze, csupán megrendült, de a külső sebezhetőség lehetővé tette a külföldi befektetők térnyerését, és így a gazdaság hosszú távon jelentős tőkejövedelmektől esett el.

Elemzésünk a délkelet-ázsiai válság lecsengéséig követte Dél-Korea gazdaságpolitikájának sajátos vonásait. Az azóta eltelt időszakban a koreai gazdaságpolitikai kurzus megfelel az egyensúlyőrző gazdasági növekedés általunk felállított kritériumainak.

A politika és a gazdaság közötti hatalmi egyensúly megléte csupán szükséges, de nem elégséges feltétele a jól működő piacgazdaságnak. Más megfogalmazásban: a hatalmi egyensúly a társadalom szempontjai érvényesítésének szükséges, de nem elégséges feltétele. Az értékek felismeréséhez és következetes képviseletéhez államférfiak (és asszonyok) kerestetnek. Mert akinek van célja, előbb-utóbb eléri, akinek nincs, az is. Esetleges valós és látszólagos áthallásokat mellőzve bizonyosak vagyunk abban, hogy egy adott nemzeti gazdaságpolitikának bármilyen kicsi a mozgástere, a reálgazdaságra építő stratégia nélkül nem kerülhet ki a kátyúból.


Veress József, az MTA doktora, egyetemi tanár (BME GTK)
György László, egyetemi tanársegéd (BME GTK)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.