Fejlesztés és Finanszírozás 2010/2. szám

Bélyácz Iván - Kovács Kármen

A benső érték, mint az eszköz piaci értékének mozgási centruma

- Kivonat -

JEL G-00

Az utóbbi évtized ismétlődő és egyre súlyosbodó tőkepiaci válságai ráirányítják a figyelmet az értékelés-árazás legkritikusabb kapcsolatára, a benső érték – piaci érték relációra, s a benne rejlő konfliktusra. A pénzügyi és befektetési világban széles körben kialakult az a benyomás, hogy a benső érték nem tekinthető a piaci érték-alakulás mozgási centrumának, vagy legalábbis e kapcsolat jelentősen lazult. Sokakban erősödött a meggyőződés, hogy a részvényárak csak részben tükrözik a vállalat működési és pénzügyi állapotának – perspektívájának fundamentális tényeit.

A testetlen eszközök egyre nagyobb szerepet játszanak a vállalatok működésében, pénzügyi teljesítményében és versenyképességében. A pénzügyi piacok szereplői ezt mindinkább felismerik és beépítik várakozásaikba, döntéshozatalukba. A testetlen eszközöket azok egyedi, vállalatspecifikus jellegének, spill-over hatásának, nehezen meghatározható értékének, valamint az értékláncban és a versenyképességben való kulcspozíciójának következtében a befektetők gyakran túlértékelik, és ekkor a piaci ár átmenetileg a benső érték fölé emelkedik. A piaci ár hosszabb-rövidebb idő után visszatér a benső érték körüli szintre; amint a testetlen eszközökkel kapcsolatos információk a befektetők körében elterjednek. A testetlen eszközökre vonatkozó pontos információk hatékony és eredményes rendelkezésre bocsátása eliminálhatná a működésüket testetlen eszközökre építő vállalatok részvényeire jellemző nagy piaci áringadozásokat.


Bélyácz Iván, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem)
Kovács Kármen, PhD, egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.