Fejlesztés és Finanszírozás 2010/2. szám

Babanászisz Sztergiosz

Az euro tíz éve: eredmények és problémák

- Kivonat -

JEL F-33

Az euroövezet egyik fő problémája azonban a Stabilitási és Növekedési Egyezmény államadóssággal kapcsolatos konvergencia kritériumának nem teljesítése. Az euroövezet GDP-hez viszonyított átlagos államadóssága az elmúlt tíz évben nagyobb volt a konvergencia kritérium szerinti 60%-nál: a GDP 71,8%-a és 77,7%-a között mozgott az 1999-2009 közötti időszakban. A problémát tetézi az, hogy a 2008-2010 közötti periódusban növekvő tendenciát mutat. A GDP-hez viszonyított államadósság Olaszországban, Görögországban és Belgiumban a legnagyobb (101,2% – 115,8%), de 60%-nál magasabb Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában és Írországban is ). Így az államadóssággal kapcsolatos konvergencia kritérium a gyakorlatban irreálisnak bizonyult. Problémák vannak a költségvetési deficittel kapcsolatos konvergencia kritérium teljesítésével is. Az euroövezet GDP-hez viszonyított átlagos költségvetési deficitje 3% alatt volt az 1999-2008. közötti időszakban, de 2009-ben elérte az 5,3%-ot és 2010-ben várhatóan 6,5%-ra nő. Görögországban, Írországban, Spanyolországban és más tagállamokban a költségvetés több éven keresztül volt deficites az 1999-2010. közötti időszakban.

Felmerül a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy az euroövezetben nem sikerült maradéktalanul teljesíteni az államadóssággal és a költségvetéssel kapcsolatos kritériumokat...


Babanászisz Sztergiosz, az MTA doktora, emeritus professzor, a Mediterrán Kutató Intézet elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.