Fejlesztés és Finanszírozás 2010/2. szám

Bod Péter Ákos

Esszé a válságról és a magyar közgazdasági gondolkodásról

- Kivonat -

JEL A-11

A 2007-es évben kibontakozó (majd hazánkat 2008 őszén hirtelen megrázó) pénzügyi válság nyilvánvalóan mindenhol kihívást jelent a közgazdász-szakma számára. Ám a válság tényéből adódó válaszadási kényszer nyilván más intenzitású az olyan országban, amelyet áttételesen és tompítva ér a világméretű krízis (mondjuk Indiában, Kínában, Latin- Amerikában), és megint más a meghökkentően nagy visszaesést elszenvedő európai nyitott gazdaságokban: Írországban vagy hazánkban. Amikor tehát a magyar közgazdasági szakma reprezentánsainak reakcióit tekinti át az elemző, egyszerre szembesül a világgazdaság, a világ-pénzügyek természetére vonatkozó közgazdasági felfogás alakulásával, valamint a konkrét helyi viszonyok recepciójával. A válság még nem zárult le, nem vált múlttá, amit objektív szemmel elemezhetne a szakma. Az esszé papírra vetésének idején éppen Görögország pénzügyi állapota körül folyik heves vita, amely részben egy példásnak nem nevezhető gazdaságpolitikai gyakorlat kritikájáról szól, részben viszont az európai szintű gazdaságpolitikai koordináció jövőjéről is. A görög finanszírozási válság kezelése bepillantást enged az európai döntéshozatali rendszerbe (vagy annak hiányába). 2010- re ugyan a fejlett világ gazdasági növekedési mutatói visszatérőben vannak a pozitív tartományba, a tőzsdei indexek is jórészt visszatértek a Lehman Brothers csődje előtti szintre, azonban a „gondolatok piaca” más időkeretek között mozog.


Bod Péter Ákos, egyetemi tanár, tanszékvezető (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.