Fejlesztés és Finanszírozás 2010/2. szám

Kurilla Annamária - Orosz Éva - Stefán Klára

Európai kulturális fővárosok

- Kivonat -

JEL R-11

A 2009-es évben a litvániai Vilnius mellett az osztrák iparvárost, Linzet érte a megtiszteltetés, hogy bemutathatja kulturális sokszínűségét. A város és a régió Ausztria képviseletében került európai reflektorfénybe, amely a 2010-es év Európa Kulturális Fővárosával, Essennel csaknem a teljes német kultúrterületet lefedi. Ez azt is jelenti, hogy a program kialakításakor is az európai dimenziót kell szem előtt tartani, azaz Linznek nyitottá kell válnia a nemzetközi művészek és az európai látogatók számára, akik a várakozások szerint 2009 után is visszatérnek a városba. Ennek eléréséhez Linznek – és térségének – egyedülállóságát állították a figyelem középpontjába, amely egyediség egy különleges modellé is fejlődhet a modern európai városok körében, hiszen a település egy Közép-Európában fekvő, a technológiára és tudásgazdaságra támaszkodó iparváros, amely ugyanakkor a kultúrát és a kulturális gazdaságot egyaránt komolyan veszi. Mindemellett az ökológiai egyensúly, a megfelelő életminőség igénye is központi szerephez jut. A gazdasági szerkezetváltáson már idejekorán túljutott, napjainkban ipar- és kultúravárosként értelmezett tartományi székhely kiemelkedő adóbevételei révén évtizedek hosszú távú fejlesztési koncepcióját követve vált a média és az információs technológia városává. A szándékolt imázs-váltás ellenére az európaiak mentális térképén többnyire továbbra is iparvárosként szereplő Linz modern elgondolásokkal igyekszik meglelni saját identitását, de ehhez szüksége van a bevándorlóként letelepülők és a linziek egységes helyi kötődésének erősítésére is.


Kurilla Annamária, PhD-hallgató (PTE, Földtudományok Doktori Iskola)
Orosz Éva, PhD-hallgató (PTE, Földtudományok Doktori Iskola)
Stefán Klára, PhD-hallgató (PTE, Földtudományok Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.