Fejlesztés és Finanszírozás 2010/2. szám

Losoncz Miklós

Gondolatok az Európa 2020 stratégiáról és forrásfedezetéről

- Kivonat -

 

Az Európa 2020 stratégia vezérfonala a struktúrapolitikai és fenntarthatósági integráló szerep ellátása kell hogy legyen. A többi terület célkitűzéseit és prioritásait a fenntartható gazdasági fejlődés és a hosszú távú szerkezeti változások követelményeiből célszerű levezetni. Ami a fontosabb politikákat illeti, a pro-ciklikus jelleg mérséklése és a válságkezeléshez való hozzájárulás javítása érdekében célszerű az SNP rugalmasabb értelmezésére törekedni. Mérlegelendő kivételt tenni az SNP előírásai alól akkor, ha egy ország átfogó szerkezeti reformprogramot hajt végre, és az államháztartás hiánya a reformok többletköltségei miatt emelkedik. A tagállami szintű protekcionizmus visszaszorítása és a válságból való kilábalást célzó – fiskális szigorításban is megtestesülő – kilépési stratégiák megtervezése elengedhetetlenné teszi a költségvetési politikák koordinációját. Az Európa 2020 stratégia finanszírozása és az európai uniós források allokációja hatékonyságának javítása érdekében mérlegelendő az EU-alapok és az Európai Beruházási Bank profiljának módosítása, a meglévő alapok átalakítása és új alapok létrehozása. A nem vagy nem kizárólag piaci alapon finanszírozott, a gazdasági növekedést hosszú távon szolgáló, tágan értelmezett infrastruktúrafejlesztést a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap összevonásából kialakított Infrastrukturális és Regionális Fejlesztési Alap vagy Felzárkóztatási Alap forrásai finanszíroznák. Végül elvileg hosszú távon elképzelhető egy stabilitási és válságkezelési alap felállítása is a likviditási és fizetési nehézségekkel szembesülő EU- és GMU-tagállamok megsegítésére.


Losoncz Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.