Fejlesztés és Finanszírozás 2010/3. szám

Tóth József

A világgazdaság gócterületei és a megalopoliszok

- Kivonat -

JEL R-00

 

A termelőerők fejlődése, a népesedés, az urbanizáció, a globalizáció egymásra épülő, sokrétű, kölcsönös kapcsolatrendszerrel átfogott, bonyolult, sodró erejű folyamat, melynek különböző összetevőit, fázisait, aspektusait a tudományok serege kutatja szerte a világon.

E kutatások alapján nem véletlen, hogy a mai világgazdaság térbeli konfigurációjából kiemelkedő triád szinte visszaköszön a megalopoliszok számában és elhelyezkedésében. Ezek a térségek az integrált gazdasági erőforrások és teljesítmények, valamint az egymás közötti és a Föld többi részére kiterjedő kapcsolatrendszerük révén gócai a világgazdaságnak, mely centrum-szerep viszont a városok, óriás- agglomerációk, megalopoliszok útján, a bennük koncentrált irányító – szervező – innovatív – hatalmi funkcióikon keresztül manifesztálódik. A világ, benne a világgazdaság folyamatos, lassúbb – gyorsabb változási szakaszokon át megvalósuló átformálódása ugyanakkor természetessé teszi azt is, hogy a harmadik évezred elejére kialakult kép sem tekinthető maradandónak, új és újabb tendenciák színesítik a fejlődés strukturális és térbeli képét is. A világgazdasági triád elemei és a Föld három megalopolisza közötti összefüggés analógiájára nem nehéz észrevenni, hogy a történeti fejlődés sajátosságainak megfelelően vagy előre, jelzésszerűen, vagy utólag, konzekvenciaképpen a BRIC-országokban is megjelennek a megalopolisz-képződés kezdeti stádiumai.


Tóth József, egyetemi tanár, DSc, rector emeritus (Pécsi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.