Fejlesztés és Finanszírozás 2010/3. szám

Farkas Péter

A világgazdasági válság és tanulságai

- Kivonat -

JEL F-01

 

A válsággal kapcsolatban hazánkban uralkodó szakmai nézetek többsége a Lajtától Nyugatra már elavultnak számít. Egyrészt sokan azt állítják, hogy a válság nem volt előre jelezhető. Azt is mondják a neoliberális eszmerendszer letéteményesei, hogy az államnak nem volt és most se legyen sok szerepe, mert zavarja a piaci stabilizálást. Mások a stabilizálódás jelenlegi jelei alapján gyors kilábalást és tartós gazdasági növekedést remélnek, pedig még recsegnek, sőt rogyadoznak a világgazdasági szekér kerekei.

Ha a világgazdasági folyamatok hatását elemezzük Magyarországra itt és ma, nem lehet eltekinteni annak hangsúlyozásától, hogy sok kedvezőnek tűnő tendencia ellenére sem vagyunk túl a világgazdasági válságon, mivel a globális gazdasági folyamatok távolról sem alakítottak ki (viszonylagos) egyensúlyi helyzetet.

Hasonló következtetésekre jutott a már említett Nouriel Roubini. Ő is megalapozatlan buborékot emleget, mely 2010-ben vagy 2011-ben kipukkadhat, s szerinte is „a nagy deficitek monetizálása” inflációt fog okozni. Ilyen helyzetben egy-egy rossz pénzügyi vagy makrogazdasági adat nagy hullámzásokat okozhat. Roubinivel együtt valljuk, hogy a jelenlegi válságfolyamat nagyon elhúzódik – Simai Mihály szellemes hasonlatával élve, fürdőkád alakú lesz –, s azon belül akár újabb mélyhullám is jöhet, a válsággörbe W alakú lehet. Ha pedig a masszív mentőcsomagok, a súlyos állami eladósodás és az erős infláció segítségével a fejlett országok most mégis el tudják kerülni az újabb, még mélyebb válsághullámot, ha egyelőre elkerülhetők a nagyobb buborék-kipukkadások, akkor a felesleges (buborék-)tőkék jelenléte, ezek alacsony profitja – megítélésünk szerint – le fogja rövidíteni a következő konjunktúraciklust (a viszonylagos fellendülés, a prosperitás időszaka 3-5 évre rövidül), és a szerkezeti feszültségek miatt a gazdasági növekedés üteme mérsékelt marad – legalábbis a fejlett országokban.


Farkas Péter, a közgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.