Fejlesztés és Finanszírozás 2010/3. szám

Novák Tamás - Garaj Erika

Egészségügyi reform mint befektetés – az amerikai példa nyomában

- Kivonat -

JEL I-18

 

Gazdasági elemzők sora veti fel a kérdést, hogy mi a járhatóbb út? A pénzügyi válság kezelése élvezzen prioritást az egészségügyi reformfolyamatokhoz képest vagy ellenkezőleg, éppen az általános gazdasági válság miatt kell megoldásokat találni az egészségpolitikai problémákra is? Az egészségbe való befektetés messze nagyobb hozamokkal kecsegtet bármilyen más innovációnál. A paradigmaváltás egy kiemelkedő pozitív példája az Obama-reform.

Az egészségügyet nem lehet csupán költségvetési kiadásnak tekinteni, sokkal inkább olyan gazdasági fellendülést elősegítő stratégiai területként kell kezelni, amely egyúttal a lakosság alapvető szükségletei kielégítéséhez is hozzájárul. Az egészségügyi kiadások takarékos felhasználása kardinális kérdéssé vált az elmúlt évtizedben drámaian növekvő ráfordítások tükrében. Az egészségügy megreformálásáról megoszlanak a vélemények: fokozatosság vagy sokk-terápia a megfelelő módszer? Az Egyesült Államokban a széles társadalmi és szakmai konszenzus szerepét hangsúlyozó, éppen ezért hosszabb távon megvalósítható, lépésről-lépésre szervezett átalakulás híve az amerikai egészségügyi változásokban a republikánusok többsége. A radikálisabb megoldás hívei1 a gyors, politikailag kikényszerített törvények sorával, rövid idő alatt várnak eredményeket. Az Obama-törvény az utóbbi mellett tette le a voksát,2 egyben könnyen lehet, hogy egyfajta paradigmaváltásnak is szemtanúi lehetünk. Míg korábban az európai országok voltak a jóléti államhoz kapcsolódó vívmányok élharcosai, az Egyesült Államok pedig az egyéni felelősségvállalás és a piaci megoldások hazája, a következő évtizedekben ebben akár jelentős elmozdulás is bekövetkezhet.


Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)
Garaj Erika, Phd, főiskolai docens (Semmelweis Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.