Fejlesztés és Finanszírozás 2010/3. szám

Csáki György

Globális pénzügyi szabályozási törekvések a válság nyomán

- Kivonat -

JEL G-25

 

A 2007-2008-ban kitört és súlyos világgazdasági válságba torkoló pénzügyi válság a pénzügyi szabályozás reformjának, s egyfajta globális szabályozás vagy a szabályozások globális összehangolásának igényét vetette fel. Sok nemzetközi intézmény és a világ legbefolyásosabb országai is megfogalmazták ezzel kapcsolatos álláspontjukat, és a nemzetközi pénzügyi szabályozás erősítése elindult. A valós eredmények megítéléséhez azonban még hosszú időnek kell eltelnie.

Tekintettel arra, hogy a pénz a kevésbé regulált piacok felé áramlik (ezt nevezi a szakirodalom „szabályozási arbitrázsnak”), a kormányzatok, jegybankok és nemzetközi pénzügyi szervezetek között lényegében konszenzus alakult ki abban, hogy elkerülhetetlen a globális koordináció a pénzügyi rendszer( ek) szabályozása terén. Nem indokolatlan azonban némi szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy a globális szabályozásra irányuló „nagy elszánások” elgyöngülnek, amint enyhül a válság közvetlen nyomása. Asztalos László György előrejelzése alighanem valóban az egyik lehetséges opció: „Talán nem megalapozatlan, ha azt feltételezzük: a világ pénzintézeti szektorának súlya az elkövetkező időszakban nem fog sem túlzottan gyorsan bővülni, sem pedig radikálisan szűkülni. A pénzintézetek szabályozása és felügyelete terén is ezért inkább a stagnálás, az apróbb, nem lényegi módosítások, illetve a túlzottan liberális, eddig, un. modern, „light touch” paradigma fokozatos, lépésenkénti, nem nyilvános, hanem csak burkolt, leplezett („hidden”) kiegészítése lesz majd jellemző. Reálisan nézve a pénzintézeti tulajdonosok és menedzserek jogosítványainak és privilégiumainak némi korlátozása várható, ám a pénzintézetek világméretű hatalmának megtörése az illúziók birodalmába tartozik.”


Csáki György, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.