Fejlesztés és Finanszírozás 2010/3. szám

Szabó László

Szelektív iparpolitikára várva

- Kivonat -

JEL L-52

 

Átgondolt iparpolitika nélküli szerkezeti változások már egy-két évtized távlatában is kiszámíthatatlan nemzetgazdasági hatásokhoz vezethetnek. Ilyenekre Magyarországon is számos példát lehet találni, a jövőben ezért ezt a spontaneitást csökkenteni kellene, hogy végül is a várható szerkezeti változások egyenlegét pozitív irányba lehessen elmozdítani. Ehhez defenzív és offenzív elemeket egyaránt magába foglaló szelektív iparpolitikára van szükség.

Gazdaságtörténeti tapasztalat, hogy a felzárkózó országok számára a legnagyobb húzóerőt az iparfejlesztés jelentheti. Ilyen fejlődés volt Írországban a múlt század nyolcvanas éveiben vagy Magyarországon az ezredfordulót megelőző 4-5 éves időszakban. Az ehhez hasonló ipari fejlődési időszakok legfőbb magyarázata, hogy több új, nagyteljesítményű „zöldmezős” ipari beruházás lép termelésbe. Ezek nagy részét külföldi tőkebefektetők hozzák létre, mégpedig nem csupán a belföldi igények kielégítésére, hanem világpiacra szakosodott, korszerű vállalkozások formájában. Az is tapasztalat, hogy amennyiben az iparosítás folyamatát az egyes országok kormányai túlságosan a külső befektetők spontán döntéseire bízzák, akkor a kezdeti lendület hamar kifulladhat. Az sem ritka, hogy hosszabb távon, az ország számára kedvezőtlen folyamatokat indíthatnak el: például a duálissá váló gazdaság miatt érezhetően csökkenhet a foglalkoztatási ráta, és a kivitt profitok (tőkék) hatására a bruttó hazai jövedelem (GNI) üteme is elmarad a GDP dinamikájától. A rendszerváltozás óta megfigyelhető ipari pályák elemzése alapján valami hasonló veszély kezd érvényesülni nálunk is. Magyarország legutóbbi történetében.


Szabó László, a közgazdaságtudomány kandidátusa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.