Fejlesztés és Finanszírozás 2011/1. szám

Hugyecz Attila

A venezuelai olajipar 2000 és 2010 között

- Kivonat -

Az olajipar és a gazdaságpolitika összekapcsolódásának sajátos példája Venezuela. Az ország által folytatott gazdasági modellben meghatározó szerepe van az állami olajtársaság, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDV SA) tevékenységének. A PDV SA stratégiája és a venezuelai kormány olajipart érintő intézkedései szorosan összekapcsolódnak. A PDV SA 2000-2010 közötti stratégiájának megvalósuló elemei a következők:

  1. A vállalat olajkészleteiben az extra nehéz ((<10°API) olajok részaránya jelentősen nőtt. Ezt jelzi Venezuela igazolt olajkészleteinek jelentős növekedése (2009-es OPEC adatok szerint 211 milliárd hordó olaj, 2000-ben 77 milliárd hordó).
  2. Az extra nehézolajok kitermelése a 2000. év előtti 0,06-0,08 mbpd (bitumentermelés orimulsion gyártásához) közeli értékhez képest 2010-re 0,4-0,5 mbpd-re nőtt.
  3. 2000-es évek végén a PDV SA számos új, nagy nehézolajmezőt osztott ki. Kitermelés alapján a projektekben a nemzetközi olajtársaságok részesedése 13%, külföldi állami társaságok részesedése 27%.
  4. A korábbiaktól eltérően a nehézolajprojekteket a PDV SA nagyrészt állami olajtársaságokkal tervezi megvalósítani.
  5. A vállalat egyre inkább érdeklődik külföldi upstream (olaj) projektek iránt. Szénhidrogén-kutatásokat a latin-amerikai térségben folytat. 2000-ben ez nem volt jellemző, már akkor meglévő vagy induló külföldi upstream projektekről nem tudunk.
  6. A finomítási szektorról közzétett OPEC adatok az ismert és működő finomítók adataival nem egyeztethetőek össze. A PDV SA európai finomítói kapacitásának súlya a teljes kapacitáson belül 2000 és 2010 között 10%-ról 2%-ra csökkent, a karib térség vonatkozó adatai 11% és 20%. A társaság venezuelai finomítók építését tervezi. Szó esett távol-keleti finomítók építéséről is, ezek megvalósulásáról nem tudunk, s többször felmerült egy finomító építése Brazília észak-keleti részén (egyelőre ez sem épült fel).
  7. Az ország nyersolaj-értékesítésében egyre kisebb szerepet kap (azonban továbbra is meghatározó) az észak-amerikai kontinens (2000: 60,6%, 2009: 38,9%), egyre nagyobb Latin-Amerika (2000: 33,5%, 2010: 46,3%) és a Távol-Kelet (2000: 0,0%, 2009: 7,2%) szerepe. A feldolgozott olajtermékek exportjának földrajzi eltolódása csak kissé módosult, az adatok viszont jelentős volatilitást mutatnak, s felmerül, hogy az adatok hibásak. A társaság és az ország vezetőinek nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy a nyersolaj és a feldolgozott termékek értékesítésében csökkenteni szeretnék az USA szerepét, s keresik az értékesítési lehetőségeket a távol-keleti országokban.

Hugyecz Attila, PhD hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola), tudományos munkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)
a teljes cikk letöltése