Fejlesztés és Finanszírozás 2011/1. szám

Gál Péter - Moldicz Csaba - Novák Tamás

Kilábalás? Felzárkózás? Modellváltás?

- Kivonat -

 

A hazai folyamatos költségvetési kiigazítás ellenére a következő két évben továbbra is, sőt növekvő mértékben a fiskális szigor fogja jellemezni Magyarországot, viszont az eleve gyengébb növekedési potenciál következtében ez azt eredményezheti, hogy a térség többi országához képest a magyar gazdaság gyengébb növekedést ér el. Ráadásul a hiánynak olyan strukturális okai vannak, amelyeket a fenntarthatóság elérése érdekében orvosolni szükséges, ez pedig jelentős költségvetés átalakítást igényel. Az Európai Bizottságnak eljuttatott Széll Kálmán-tervre épülő konvergencia-programba foglalt intézkedések révén a kormány 2011-ben 15 milliárd, 2012-ben 550 milliárd és 2013-ban 902 milliárd forint megtakarítást vár. Ennek összetétele azonban igen káros, s a tervezett csomag hosszú távon rendkívüli „rombolást” okozhat az összességében jelenleg hatékony és versenyképes struktúrában. Ez a relatív protekcionizmusra való tartós berendezkedés, és annak megfelelő kvázi importhelyettesítő jellegű gazdaságpolitika, ami ma lehetetlen, de már évtizedekkel ezelőtt is kudarcra volt ítélve, pl. a volt szocialista országokban, vagy a latin-amerikai gazdaságokban az 1960-as években.

A kedvezőnek tűnő egyensúlyi folyamatok mögött az elmúlt egy év gazdaságpolitikai lépései következtében Magyarországon olyan kockázatok és feszültségek halmozódnak fel középtávon, amelyek kedvezőtlen növekedési és egyensúlyi pályát, valamint a gazdaság strukturális torzulását vetítik előre. A magyar gazdaság potenciális növekedése a válság előtti időszakban is már csak 2-2,5% között volt, s ez a válsághoz kapcsolódó munkaerő-piaci folyamatok és romló beruházási lehetőségek miatt tovább csökkent. Úgy véljük, hogy a 2010-ben elindult inadekvát gazdaságpolitika súlyosbította a helyzetet, s emiatt számításaink nem zárják ki annak lehetőségét sem, hogy 2011-2013 között ez a szint 1% alá csökkenjen.

Mindezen gazdaságpolitikai lépések következménye a hosszabb távú gazdasági fejlődés lehetőségeit rontja, s a következő főbb következményekkel számolhatunk:

  1. Jövedelem-átcsoportosítás a magasabb jövedelműek irányába, a társadalmi igazságosság elvének megtörése a meghatározott lakossági csoportokat előnyben részesítő adórendszer kialakításával. (Lineáris adózás közép-európai viszonylatban nem tapasztalt nagyságú családi kedvezményekkel, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket növeli, s az alacsony jövedelműek esetében a fejlett országokkal ellentétben az adómentesség kiiktatásával).
  2. Kiszámíthatóság hiánya. A hosszú távú megtakarítások folyó költségvetési hiány finanszírozására és az államadósság csökkentésére történő államosítása (másképpen a hosszú távú megtakarítások rövid távú finanszírozási igényekre való felhasználása) más gazdasági intézkedésekkel együtt rontja az üzleti tervezhetőség lehetőségét.
  3. Szelektivitás. A költségvetési hiány mérséklése érdekében jelentős szektorális adók bevezetése, amelyek az esetek többségében bizonyos nemzetközi vállalatok működését érintik a leginkább, sok szempontból nyílt protekcionizmus megvalósításával a szerkezeti torzulások mellett kedvezőtlenül hat a fogyasztókra.

Ezek a hatások a gazdasági teljesítményben is éreztethetik hatásukat. A GDP bővülése idén és 2012-ben is 2-2,5% között lehet, a kivitel és a behozatal növekedési üteme pedig fokozatosan mérséklődik. A belső kereslet stagnál idén, a lakosság fogyasztása maximum 1%-kal bővülhet, a kormányzati szektor kereslete pedig negatívan hat a növekedésre. A beruházások nem vagy csak nagyon szerény mértékben bővülhetnek idén, s csak kis javulás várható 2012-ben. Az államháztartás hiánya 2011-ben az egyszeri bevételek nélkül elérné a GDP 7%-át, s a drasztikus kiadáscsökkentő tervek ellenére is kérdéses a kormány által 2012-2013-ra tervezett egyenlegjavulás.


Gál Péter, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)
Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)
a teljes cikk letöltése