Fejlesztés és Finanszírozás 2011/1. szám

Gáspár Tamás

Régiók a világgazdaságban

- Kivonat -

A regionális vizsgálatoknak fontos helye és szerepe van a nemzetközi gazdasági viszonyok elemzésében. Az utóbbi évtizedekben a közgazdaságtudomány is új irányt vett a térbeli viszonyok integrálásával, ami új dimenziót ad a társadalom gazdasági kapcsolatainak szemléléséhez és stratégiai fejlesztéséhez.

A régiót társadalomelméleti megközelítésben értelmezzük, és a társadalmi tér jellegzetes szerveződését értjük alatta, aminek a globalizációban sajátos törvényszerűségei vannak. Ezzel a megközelítéssel feloldható a regionális szemlélet szubnacionális és szupranacionális ellentmondása. A régiók kialakulásának folyamatában megkülönböztethető a regionalizáció, a regionalizálódás és a regionalizmus, amelyeken keresztül mind a régiók fejlődési forrásai és okai, mind pedig kohéziós erejük feltárható.

A régiók számos megközelítés alapján kialakíthatók, és ezek a világgazdasági elemzésekben is megjelennek. Markáns különbséget, egyben átfedést is mutatnak a régiók horizontális, vertikális és időbeni szerveződései.

A régió szó gyökereit tekintve „irányítást” jelent: a világgazdaság regionális vizsgálatának elsősorban az a célja, hogy a társadalmi-gazdasági fejlesztés, konkrétabban a magyar külgazdasági stratégia nemzetközi mozgásteréről készítsen radarképet: milyen hatóerők befolyásolják a jövő alakítását, milyen ezek nagysága, ereje, iránya és minősége. A globalizált környezetben bonyolulttá vált a kép, mert Magyarország a kitörési kísérletében nem pusztán egy ország vagy térség „érdekszférájával” kell, hogy számoljon. Ez eltér a korábbi évszázadok keretfeltételétől, az ország történelme során egyik nagyhatalom vonzáskörzetéből a másik nagyhatalom befolyása alá került. A globális világban különböző régiók erőterei egyszerre vannak jelen, vagyis a félperifériából való felfelé mozgásnak többes emelő
és lefojtó hatásokkal kell számolnia. Tovább nehezíti a stratégiát, hogy az egyes regionális erőterek más-más gazdaságfilozófiai, társadalomszervezési hagyományokat képviselnek és sugároznak, amelyek egymással – és a magyar hagyományokkal is – interferenciát hozhatnak létre.


Gáspár Tamás, PhD, tudományos főmunkatárs (Nemzetközi kereskedelem és logisztika intézeti tanszék, Budapesti Gazdasági Főiskola)
a teljes cikk letöltése