Beköszöntő

A lapindító 2003/1-es számból

A Fejlesztés és Finanszírozás című közgazdasági szaklapot először 2003. február 15-én vehette kezébe az olvasó, magyarul és angolul egyaránt. Azóta háromhavonként jelenik meg mindkét nyelven. A Fejlesztés és Finanszírozás tematikájában és szerkezetében a XXI. század elején felmerült gazdasági kérdésekre szeretne tudományos igényességű, a gyakorlatban felhasználható, értékelő elemzéseket közölni, illetve tudományos és gyakorlati jelentőségű gazdasági-társadalmi dilemmákat felvetni. A világon és így Magyarországon is, a gazdasági- és pénzügyi folyamatokkal egyre többen kerülnek közvetlen döntési kapcsolatba és egyre kevésbé választhatók szét e kérdések egymástól. Ezt követve a Fejlesztés és Finanszírozás a közölt tanulmányokban, vita- illetve szemle cikkekben nem szeretne sem rangsorolni, sem jellegükben megkötéseket tenni. Egyaránt céljának tekinti a makro- és mikrogazdasági elemzések közlését, és arculatában egyesíteni szeretné az "economic review" és a "business review" sajátosságait. Készítői szándéka szerint a kiadvány egyaránt szól a hazai és külföldi gazdaságpolitikai és üzleti döntéshozóknak — segíteni szeretné a megalapozott gazdasági, elsősorban pénzügyi és fejlesztési döntések meghozatalát —, a gazdasági- társadalmi folyamatokkal foglalkozó kutatóknak, az egyetemi hallgatóknak és persze mindazoknak, akik az adott szakterületen elemző, értékelő véleményekre kíváncsiak. A lap kialakítóinak nem titkolt szándéka, hogy — szerény mértékben, egy újabb tudományos jellegű fórum megteremtésével is — támogassák a magyar gazdaság nemzetközi integrációját, alkalmazkodását, modernizációját és felzárkózását a legfejlettebb országok szintjére. A kiadvány szerkezete, „rovatai” ezen célkitűzéseket is szolgálják. Céljainknak megfelelően szerzőink között szeretnénk üdvözölni magyar és külföldi tudományos kutatókat, gazdaságpolitikusokat és az üzleti élet képviselőit egyaránt. A Fejlesztés és Finanszírozás a közölt tanulmányok, cikkek vonatkozásában szigorú tudományos szerkesztési elveknek felel meg. A kiadvány csak lektorált cikkeket közöl, de a tanulmányok természetesen teljes egészében a szerzők véleményét, értékelését tükrözik, amibe a kiadvány készítői semmilyen formában nem foglalnak állást. A Fejlesztés és Finanszírozás készítő tudják, hogy e nagy feladatoknak csak akkor képesek eleget tenni, ha olvasóik, itthon és külföldön, bármely jelzett területről hasznosan és érdeklődéssel forgathatják a kiadványt, és egyre többen tisztelik meg közülük is közlésre — szánt tanulmányaikkal, értékelésükkel, vagy véleményükkel — a lap szerkesztőit (e-mail-cím: edit@ffdf.hu).

Prof. Gál Péterlapalapító,
a szerkesztőbizottság elnöke